Friday, April 23, 2010

Sesi kelas BOM-1 14, 15, 16, 19 & 20 April 2010

Sesi yang baru berlangsung.
Hari Pertama




















Hari Kedua






Hari Ketiga






























Hari Keempat




















Hari Kelima
Ujian Amali 'Troubleshooting'








































Ujian Teori










Sesi Foto

No comments: